Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden

Xander van Dinten – voorzitter

Woutera Susebeek – secretaris

Ingrid Stomp – penningmeester

Yvonne Kok- overig bestuurslid

Diana van Kesteren – overig bestuurslid

Algemene ledenvergadering:
De vereniging heeft de verplichting minstens éénmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering te houden. Tijdens deze vergadering worden bestuursleden gekozen of herkozen, de contributie vastgesteld, een financieel verslag gedaan en het jaarverslag van de secretaris besproken.